API za validaciju XBRL izvještajnih instanci

HANFA REPORTS XML VALIDATOR:

  • je pomoćna aplikacija koja provjerava ispravnost XBRL datoteke u odnosu na SII i PF taksonomiju
  • je isključivo namjenjen obveznicima HANFA Reports sustava
  • svaka zlouporaba sustava biti će zabilježena
  • datoteke poslane ovim putem ne smatraju se službenim
  • validator ne uključuje provjeru po Filing Rules pravilima