reports.hanfa.hr

STRANICE PREDVIÐENE SAMO ZA REGISTRIRANE KORISNIKE SUSTAVA IZVJEŠĆIVANJA
svaki neovlašten pokušaj pristupa bit će zabilježen!
INFO TEL: +385 1 6173 200

Napomena za korisnike

Tehničku uputu za prijavu i rad sa sučeljem sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku možete preuzeti na sljedećem linku.

Preporučeni preglednici za predaju izvješća su:

  • Internet Explorer 9, 10 i 11
  • Google Chrome 32 i više
Za moguće probleme u pregledu ili prikazu stranice slijediti uputu na linku (mogući problemi s ne podržanim preglednicima i verzijama).